REKRUTACJA DO ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W SUŁKOWICACHREKRUTACJA DO ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W SUŁKOWICACH

Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach, ul. Sportowa 51 informuje, że od 1 września 2021 r. wznawia  prowadzenie  zajęć dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia będą odbywały się w Sułkowicach, Biertowicach, Harbutowicach i Rudniku od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do rozkładu zajęć szkolnych.  

Jak zapisać dziecko na świetlicę?

Aby zapisać dziecko, wystarczy pobrać kartę zapisu ze strony internetowej Świetlicy lub u wychowawczyni świetlicy. Uzupełnioną kartę wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu rodziców należy złożyć w terminie od 30 sierpnia do 3 września w Filiach Świetlicy w danej miejscowości.

Terminy zapisów:

Sułkowice od 30.08.2021 do 03.09.2021 w godzinach od 7.00 do 15.00,

filia Harbutowice, Biertowice i Rudnik od 30.08.2021 do 31.08.2021 w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz 01.09.2021 do 03.09.2021  w godzinach 12.00 do 16.00.

W Świetlicy w Sułkowicach można pobrać i zwrócić kartę do wszystkich filii w każdej miejscowości gminy w godzinach od 7.00 do 15.00.

 W dniu 6 września zostanie sporządzona lista dzieci przyjętych do świetlicy, która będzie do wglądu w Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach, w jej filiach, jak również istnieje możliwość udzielenia informacji  telefonicznej o przyjętych dzieciach.

Zajęcia w świetlicy są bezpłatne dla wszystkich.

Wszelkich informacji udzielamy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 12 312-70-87  w godzinach od 7.00 do 15.00

Kierownik Świetlicy – Bernadeta Żurek                                        

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Urząd Miejski w Sułkowicach uprzejmie przypomina, że do dnia 30 września br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Spis powszechny jest obowiązkowy. Spisać można się na kilka sposobów, przez internet, dzwoniąc
na infolinię, odbierając telefon lub przyjmując w domu rachmistrza spisowego.

Jeżeli nie macie Państwo takich możliwości lub obawiacie się przekazywania danych przez telefon zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miejskim w Sułkowicach. Pracownicy Urzędu pomogą Państwu
w wypełnieniu tego obowiązku. W Urzędzie zostało przygotowane stanowisko do samospisu.

Zachęcamy do skorzystania z takiej możliwości ponieważ odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem przez sąd kary grzywny z mocy zapisów Ustawy o narodowym spisie powszechnym.

Informujemy również, że formularz dla osób, które rozpoczęły procedurę spisu przez internet, jest aktywny tylko przed 14 dni od daty pierwszego logowania. Po tym czasie (jeżeli spis nie został ukończony) zostaje on zablokowany i konieczne jest spisanie się przy udziale rachmistrza. Mieszkańców, którzy nie ukończyli samospisu prosimy o kontakt.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, pokój nr 6 lub pod numerem telefonu 695 665 503.

W Gminie Sułkowice spisało się już 82% Mieszkańców. Bardzo dziękujemy.      

Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko wychowawcy świetlicy.Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko wychowawcy świetlicy.

Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach ogłasza nabór kandydatów  na stanowisko wychowawcy świetlicy.

Praca na ½ etatu (20 godzin tygodniowo – umowa o pracę) od poniedziałku do piątku w godzinach  popołudniowych.
Wymagane wykształcenie wyższe pedagogiczne  pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o  szkolnictwie wyższym (preferowana pedagogika społeczno – opiekuńcza, specjalna, psychologia i pokrewne).

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku to między innymi:
– opieka i wychowanie,
– pomoc w nauce,
– organizacja czasu wolnego,
– zabawy i  zajęcia  sportowe, 
– rozwój zainteresowań wychowanków.  

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie CV oraz listu motywacyjnego drogą mailową  na adres bernadeta.zurek1@poczta.fm lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Sportowa 51,  32-440 Sułkowice w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wychowawcę Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach” w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 roku do godziny 15:00.  

Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach
  Bernadeta Żurek  


Administratorem danych osobowych jest Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach.
Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych – iodo@swietlica.sulkowice.pl.
Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (udzielona zgoda) lub b) (realizacja umowy) RODO w celu prowadzenia korespondencji z Państwem.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Prawa jakie Państwu przysługują to prawo: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony.
Podanie Danych przez Państwa jest dobrowolne, jednakże brak podania danych skutkuje brakiem możliwości skontaktowania się z Państwem.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu.