Miesiąc: grudzień 2021

WYNIKI KONKURSU MIKOŁAJKOWEGOWYNIKI KONKURSU MIKOŁAJKOWEGO

Na świetlicowy konkurs plastyczny pt. „Moje spotkanie ze Św. Mikołajem” wpłynęło 22 prac. Wszystkie spełniały warunki zawarte w regulaminie. Prace były kolorowe, bardzo pomysłowe oraz świąteczne, dlatego jury w składzie Żurek Bernadeta, Bochenek Marzena oraz Bochenek Izabela nagrodziło wszystkich uczestników. Spośród prac jury wybrało trzy, które wyróżniały się oraz wymagały dużego nakładu pracy, są ta prace:

Oliwia Klimczyk

Adrianna Wawrzusiak

Karolina Duda

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i gratulujemy!!!

KONKURS MIKOŁAJKOWYKONKURS MIKOŁAJKOWY

Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach zaprasza wszystkich chętnych świetliczaków do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.: „Moje spotkanie ze św. Mikołajem”. Prace należy wykonać indywidualnie na formacie A3 dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage, wyklejanka) i złożyć u wychowawczyń świetlic w terminie do 15.12.2021 r. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Moje spotkanie ze św. Mikołajem”

Wychowanków Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach wraz z filiami w Biertowicach, Harbutowicach i Rudniku zapraszamy do udziału w Konkursie Plastycznym pt.: „Moje spotkanie ze św. Mikołajem”.

WARUNKI KONKURSU

1. Regulamin dotyczy Konkursu „Moje spotkanie ze św. Mikołajem”, zwanego dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach z siedzibą w Sułkowicach, ul. Sportowa 51, zwany dalej „Organizatorem.

3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, uczęszczająca w roku szkolnym 2021/2022 do Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach bądź jej filii, zwana dalej „Uczestnikiem”.

4. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pracy plastycznej do dnia 14 grudnia 2021 r. u wychowawczyń świetlic. Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka oraz filią świetlicy.

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną indywidualną pracę.

6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 16 grudnia 2021 r. do godz. 15:00.

8. Praca Konkursowa musi spełniać następujące warunki:

1. technika wykonania pracy jest dowolna,

2. praca konkursowa powinna przedstawiać spotkanie dziecka z Mikołajem według interpretacji dziecka.

9. Laureatami Konkursu zostają Uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Jury powołane przez Organizatora.

10. Prace plastyczne ocenia się według następujących kryteriów:

  • praca zgodna z tematem, bogata w szczegóły i kolorystykę, staranna, estetyczna, charakteryzująca się ciekawym pomysłem i wykonaniem.

11. Informacje o wygranej i nagrody zostaną przekazane przez wychowawczynie poszczególnych świetlic.

12. Przystępując do Konkursu opiekun prawny w imieniu Uczestnika wyraża zgodę na opublikowanie jego Pracy Konkursowej przez Organizatora na stronie http://swietlicasrodowiskowa.sulkowice.pl/.

13. Opiekun prawny Uczestnika Konkursu przystępując do Konkursu oświadcza tym samym, że akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

14. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!!!