Zostań wychowawcą akcji ,,LATO – 2022”

Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

WYCHOWAWCY PÓŁKOLONII

Warunki przyjęcia :

1. Osoba, która ukończyła 18 rok życia oraz ma co najmniej średnie wykształcenie.

2. Ukończony kurs wychowawcy kolonijnego zakończony egzaminem (nie dotyczy czynnych nauczycieli).

3. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Termin trwania półkolonii od 04.07. do 22.07.2022 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 (w dniach wycieczek godziny pracy mogą ulec zmianie).

Rodzaj umowy: umowa zlecenia w kwocie 1600 zł brutto.

Podania o przyjęcie należy składać mailowo na adres bernadeta.zurek1@poczta.fm lub osobiście do dnia 31 maja 2022 roku w Świetlicy Środowiskowej Sułkowicach ul. Sportowa 51 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Kandydaci spełniający powyższe warunki przyjmowani będą w kolejności zgłoszeń.

Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach

 Bernadeta Żurek

EkoPORZĄDKI – cz. II

Filie Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach również przyłączyły się do gminnej akcji sprzątania świata. Drugi rok z rzędu dzieci pokazały, że warto dbać o planetę zaczynając od swojego miejsca zamieszkania i brać z nich przykład.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

Nabór na stanowisko wychowawcy świetlicy

Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy świetlicy w filii w Harbutowicach. Praca na ½ etatu (20 godzin tygodniowo – umowa o pracę) od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.30 do 15.30.

Wymagane wykształcenie wyższe pedagogiczne pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (preferowana pedagogika społeczno – opiekuńcza, specjalna, psychologia i pokrewne).

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku to między innymi:

– opieka i wychowanie,

– pomoc w nauce,

– organizacja czasu wolnego,

– zabawy i zajęcia sportowe, 

– rozwój zainteresowań wychowanków.

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie CV oraz listu motywacyjnego drogą mailową  na adres: bernadeta.zurek1@poczta.fm lub w biurze Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach ul. Sportowa 51, 32-440 Sułkowice, tel. 12 312 70 87 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wychowawcę Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach” w terminie do dnia 29 kwietnia 2022 roku do godziny 16:00.

Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach
Bernadeta Żurek