Filia w Harbutowicach

Zapraszamy dzieci od poniedziałku do piątku
w godzinach 11:30 – 16:00

Wychowawczyni: Justyna Gatlik
Wychowawczyni: Anna Golonka

Wychowawczyni: Małgorzata Pająk