HAPPENING PROFILKATYCZNY „STOP PRZEMOCY I UZALEŻNIENIOM”

W dniu 7 lipca 2022 r. w Sułkowicach odbył się happening profilaktyczny pod nazwą  „STOP UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY” zorganizowany przez Świetlicę Środowiskową w Sułkowicach podczas „AKCJI LATO 2022”, nad którą patronat honorowy objął Burmistrz Gminy Sułkowice Pan Artur Grabczyk. Happening rozpoczął się marszem uczestników akcji z całej gminy z plakatami i transparentami, własnoręcznie wykonanymi podczas zajęć profilaktycznych, nad Zalew Rekreacyjny w Sułkowicach. „Stop uzależnieniom i przemocy”, „Mam super moc – nie godzę się na przemoc”, „Razem mamy moc zatrzymajmy przemoc” , „Zawsze jest nadzieja”, „Nie pij wódki, piwa, wina weź pieniądze – idź do kina” to tylko niektóre z haseł jakie można było przeczytać na transparentach.  W amfiteatrze Pani Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach – Bernadeta Żurek przywitała zgromadzonych gości i uczestników akcji na happeningu profilaktycznym, który był wyrazem protestu przeciw patologiom społecznym, alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy domowej i rówieśniczej. Następnie głos zabrała Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach –  Pani Józefa Bernecka, która w rozmowie ze zgromadzonymi uczestnikami wyraziła zadowolenie z organizacji takiej akcji oraz przypomniała wszystkim jak zachować się i gdzie szukać pomocy gdy zauważamy gdy ktoś stosuje przemoc. Pani Dyrektor przybliżyła różne formy przemocy, odniosła się do wydarzeń na Ukrainie i stosowanej tam przemocy. Mówiła również o przemocy w rodzinie, w szkole i prosiła aby nie być na nią obojętnym. Wskazała uczestnikom gdzie mogą się udać, aby przemoc została przerwana, aby każdy czuł się bezpiecznie, mógł żyć godnie, pracować i uczyć się. Prosiła, abyśmy dostrzegali każdy jej najdrobniejszy przejaw, gdyż zazwyczaj od takich z pozoru niewinnych gestów przemoc się zaczyna. W dalszej części odbyła się pogadanka profilaktyczna prowadzona przez Panie psycholog – Katarzynę Laberschek oraz Karolinę Kuchtę. Pani Katarzyna poprowadziła zajęcia pod tytułem: „Plecak pełen emocji” (potrzeby i emocje, jak je rozpoznawać, jak sobie z nimi radzić? konstruktywne  i destrukcyjne sposoby przeżywania i wyrażania emocji). Celem pogadanki było uświadomienie dzieciom czym są potrzeby i jakie emocje mogą się pojawić, kiedy nasze potrzeby nie są zaspokajane. Przypomniano dzieciom o podstawowych potrzebach takich jak: potrzebie snu, pożywienia, bezpieczeństwa, zabawy, rozwoju i przynależności. Natomiast Pani Karolina poruszyła i omówiła problem przemocy, jej formy i rodzaje oraz pokazała, że agresja i uzależnienia mogą być destrukcyjnymi sposobami radzenia sobie z trudnymi emocjami. Podczas przemarszu do Rynku w Sułkowicach dzieci i młodzież głośno skandowała hasła: „Stop uzależnieniom i przemocy”, „Żyj bez uzależnień” i „Żyj bez przemocy”.  Nad bezpieczeństwem podczas przemarszu czuwali: Posterunek Policji w Sułkowicach oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Sułkowicach. Na Rynku w Sułkowicach uczestników powitał zastępca burmistrza Pan Dariusz Melerowicz oraz skarbnik Pani Dorota Hodurek. Przedstawicielka AKCJI LATO 2022 – Agata Waruś w imieniu wszystkim uczestników odczytała list okolicznościowy – apel do Pana Burmistrza, który był protestem przeciwko stosowaniu przemocy, która pokazuje jak wielkim jest złem i odbiera bezbronnym ofiarom życie i zdrowie. Pan Burmistrz przywitał uczestników oraz wyraził swoje zadowolenie z zorganizowanego happeningu. Poruszył temat przemocy, jej rodzajów oraz przestrzegał dzieci przed stosowaniem przemocy, zachęcał aby nie być biernym wobec niej i na przemoc reagować. Ogłosił również konkurs profilaktyczny pt.: „ Stop uzależnieniom i przemocy”, zachęcał do wzięcia w nim udziału, ponieważ nagrody za konkurs ufunduje Gmina Sułkowice, która objęła patronat nad całym wydarzeniem. Na hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Sułkowicach uczestnicy spotkali się z Kierownikiem Posterunku Policji w Sułkowicach – Panem Tomaszem Wajdą, który w formie rozmowy z dziećmi poruszył temat uzależnień. Zwrócił uwagę, że uzależnienia możemy podzielić na te dobre jak sport, hobby, zainteresowania oraz te złe jak uzależnienie od komórek, Internetu, komputera, alkoholu czy narkotyków. Następnie funkcjonariusz przybliżył problem przemocy fizycznej i psychicznej w szkole i w domu. Przedstawicielem dobrego uzależnienia od muzyki okazał się uczestnik AKCJI LATO 2022 Szymon Piątkowski, który zagrał na trąbce przed zgromadzoną publicznością i swoimi kolegami. Podczas warsztatów profilaktycznych dzieci nazywały emocje oraz uczyły się komunikacji bez przemocy (jak rozmawiać i rozwiązywać konflikty). Po emocjach związanych z pracą w grupach na zgromadzonych czekał słodki poczęstunek w postaci lodów i słodyczy. Ostatnim punktem spotkania był mecz piłki nożnej, który pokazał jak dobrze, w gronie rówieśników i fair play można przyjemnie i pożytecznie spędzić czas wolny.  Happening, który wzbudził duże zainteresowanie wśród mieszkańców Sułkowic, był okazją do promocji zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia – wolnego od nałogów, kulturalnego spędzania czasu wolnego, wzajemnego poznania się dzieci oraz przekazania przez panie psycholog  zasad postępowania wobec przemocy i uzależnień, ponieważ tego typu działania wychowują, dyscyplinują i rozwijają dobre nawyki wśród dzieci młodzieży, które zaprocentują w dorosłym życiu.

Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom za udział w happeningu: Zastępcy Burmistrza Panu Dariuszowi Melerowiczowi, Skarbnikowi Gminy Pani Dorocie Hodurek, Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach Pani Józefie Berneckiej, Dyrektorowi Biblioteki Miejskiej w Sułkowicach Pani Małgorzacie Dzidek, Pełnomocnikowi Burmistrza do spraw rozwiązywania problemów społecznych Pani Aleksandrze Hołoś, Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół „Kowadło” Pani Urszuli Woźnik – Batko, Dyrektorowi Sułkowickiego Ośrodka Kultury Panu Krzysztofowi Trojanowi, Dyrektorowi SP2 w Sułkowicach Panu Marcelemu Pacutowi, Wicedyrektorowi Pani Teresie Chodnik – Bigaj oraz Kierownikowi Posterunku Policji w Sułkowicach Panu Tomaszowi Wajdzie.

Dziękujemy również za pomoc w bezpiecznym przemarszu happeningu ulicami Sułkowic – Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach oraz Policji. Pracownikowi SOK Panu Mirosławowi Polakowi za obsługę nagłośnienia w amfiteatrze nad zalewem oraz Panu Sławomirowi Urbańczykowi za nagłośnienie na hali sportowej.

Zachęcamy do obejrzenia relacji fotograficznej z wydarzenia w galerii.

Related Post

Wigilia w ŚwietlicyWigilia w Świetlicy

W dniu 14.12.2023 roku wychowankowie Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach wraz z podległymi filiami w Biertowicach, Harbutowicach i Rudniku spotkały się w Centrum Kultury w Harbutowicach na spotkaniu wigilijnym. Wspólne życzenia,

Skip to content