Nabór na stanowisko wychowawcy świetlicy

Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy świetlicy w filii w Harbutowicach. Praca na ½ etatu (20 godzin tygodniowo – umowa o pracę) od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.30 do 15.30.

Wymagane wykształcenie wyższe pedagogiczne pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (preferowana pedagogika społeczno – opiekuńcza, specjalna, psychologia i pokrewne).

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku to między innymi:

– opieka i wychowanie,

– pomoc w nauce,

– organizacja czasu wolnego,

– zabawy i zajęcia sportowe, 

– rozwój zainteresowań wychowanków.

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie CV oraz listu motywacyjnego drogą mailową  na adres: bernadeta.zurek1@poczta.fm lub w biurze Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach ul. Sportowa 51, 32-440 Sułkowice, tel. 12 312 70 87 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wychowawcę Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach” w terminie do dnia 29 kwietnia 2022 roku do godziny 16:00.

Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach
Bernadeta Żurek

Related Post

Rekrutacja 2020Rekrutacja 2020

Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach, ul. Sportowa 51 informuje, że od 1 września 2020 r. wznawia  prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży. Zajęcia będą się odbywały w Sułkowicach, Biertowicach, Harbutowicach i Rudniku od poniedziałku do

Warto czytać dzieciom !Warto czytać dzieciom !

Częste czytanie dziecku książek niesie ze sobą wiele korzyści ! Przyczynia się ono bowiem do jego prawidłowego rozwoju, pomaga zaspokoić potrzeby emocjonalne, a także wpływa na rozwój  psychicznych czy intelektualny.

Skip to content