Nabór na stanowisko wychowawcy

Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach ogłasza nabór kandydatów  na stanowisko wychowawcy świetlicy.

Praca na ½ etatu (20 godzin tygodniowo – umowa o pracę) od poniedziałku do piątku w godzinach  popołudniowych w filii świetlicy w Rudniku.

Wymagane wykształcenie wyższe pedagogiczne  pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o  szkolnictwie wyższym (preferowana pedagogika społeczno – opiekuńcza, specjalna, psychologia i pokrewne).

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku to między innymi:
– opieka i wychowanie,
– pomoc w nauce,
– organizacja czasu wolnego,
– zabawy i  zajęcia  sportowe, 
– rozwój zainteresowań wychowanków.  

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie CV oraz listu motywacyjnego drogą mailową  na adres bernadeta.zurek1@poczta.fm lub listownie na adres Świetlica Środowiskowa  w Sułkowicach ul. Sportowa 51,  32-440 Sułkowice w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wychowawcę Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach” w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 roku.  

Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach  Bernadeta Żurek  

Administratorem danych osobowych jest Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach.

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych – iodo@swietlica.sulkowice.pl.

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (udzielona zgoda) lub b) (realizacja umowy) RODO w celu prowadzenia korespondencji z Państwem.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Prawa jakie Państwu przysługują to prawo: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony.

Podanie Danych przez Państwa jest dobrowolne, jednakże brak podania danych skutkuje brakiem możliwości skontaktowania się z Państwem.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu.

Related Post

POMOC W ZADANIACHPOMOC W ZADANIACH

Drodzy Wychowankowie Świetlicy Środowiskowej, w związku z nauką zdalną Wychowawczynie służą pomocą podczas trudności oraz wątpliwości powstałych podczas rozwiązywania przez Was zadań domowych. Na wszelkie pytania udzielamy odpowiedzi mailowo. Pytania

Skip to content