Rekrutacja 2020

Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach, ul. Sportowa 51 informuje, że od 1 września 2020 r. wznawia  prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia będą się odbywały w Sułkowicach, Biertowicach, Harbutowicach i Rudniku od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do rozkładu zajęć szkolnych.  

Jak zapisać dziecko na świetlicę?

Aby zapisać dziecko, wystarczy pobrać kartę zapisu ze strony internetowej Gminy, Świetlicy lub u wychowawczyni świetlicy. Uzupełnioną kartę wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu rodziców należy złożyć w terminie od 24 sierpnia do 3 września w Filiach Świetlicy w danej miejscowości.

Terminy zapisów:

Sułkowice od 24.08.2020 do 03.09.2020 w godzinach od 7.00 do 15.00.

Filia Harbutowice, Biertowice i Rudnik od 24.08.2020 do 1.09.2020 w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz 02.09.2020 do 03.09.2020 w godzinach 12.00 do 16.00.

W Świetlicy w Sułkowicach można pobrać i zwrócić kartę do wszystkich filii w każdej miejscowości gminy w godzinach od 7.00 do 15.00.

W dniu 4 września zostanie sporządzona lista dzieci przyjętych do świetlicy, która będzie do wglądu w Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach oraz w jej filiach. Istnieje również możliwość udzielenia informacji telefonicznej o przyjętych dzieciach.

Zajęcia w świetlicy są bezpłatne dla wszystkich.

Wszelkich informacji udzielamy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 12 312-70-87  w godzinach od 7.00 do 15.00.

Kierownik Świetlicy – Bernadeta Żurek

Related Post

Skip to content