Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko wychowawcy świetlicy.

Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach ogłasza nabór kandydatów  na stanowisko wychowawcy świetlicy.

Praca na ½ etatu (20 godzin tygodniowo – umowa o pracę) od poniedziałku do piątku w godzinach  popołudniowych.
Wymagane wykształcenie wyższe pedagogiczne  pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o  szkolnictwie wyższym (preferowana pedagogika społeczno – opiekuńcza, specjalna, psychologia i pokrewne).

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku to między innymi:
– opieka i wychowanie,
– pomoc w nauce,
– organizacja czasu wolnego,
– zabawy i  zajęcia  sportowe, 
– rozwój zainteresowań wychowanków.  

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie CV oraz listu motywacyjnego drogą mailową  na adres bernadeta.zurek1@poczta.fm lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Sportowa 51,  32-440 Sułkowice w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wychowawcę Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach” w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 roku do godziny 15:00.  

Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach
  Bernadeta Żurek  


Administratorem danych osobowych jest Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach.
Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych – iodo@swietlica.sulkowice.pl.
Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (udzielona zgoda) lub b) (realizacja umowy) RODO w celu prowadzenia korespondencji z Państwem.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Prawa jakie Państwu przysługują to prawo: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony.
Podanie Danych przez Państwa jest dobrowolne, jednakże brak podania danych skutkuje brakiem możliwości skontaktowania się z Państwem.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu.
 

Related Post

Skip to content