Świetlica w Sułkowicach

Zapraszamy dzieci od poniedziałku do czwartku
w godzinach 11:30 – 17:00 oraz w piątek 11:30 – 16:30
Kierownik: Bernadeta Żurek
Wychowawczyni: Katarzyna Bochenek

Animatorka: Magdalena Śmiłek