Świetlica w Sułkowicach

Zapraszamy dzieci od poniedziałku do piątku
w godzinach 11:30 – 16:30
Kierownik: Bernadeta Żurek
Wychowawczyni: Katarzyna Bochenek